3D gumijas formas – bumbas, pusbumbas, kubi un citi elementi sniedz jaunas iespējas dizaineriem un ainavu arhitektiem. Šos produktus var izmantot gan kā atsevišķus funkcionālus elementus, gan arī tos savstarpēji savienot un kombinēt, tādejādi veidojot bezgalīgu risinājumu paleti.
Galvenokārt tos izmanto rotaļu laukumos, taču trīsdimensiju gumijas elementi aizvien biežāk parādās kā mazās arhitektūras formas pilsētvidē, gan kā soliņi, gan arī pildot dekoratīvu funkciju.