Rotaļas visiem

Runājot par cilvēkiem ar kustību vai redzes traucējumiem bieži tiek izmantoti maldīgi stereotipi. Tikai 10-15% no cilvēkiem ar kustību traucējumiem pārvietojas ratiņkrēslos, un tikai 10-15% redzes invalīdu ir akli.

Rotaļas piedāvā ieguvumus bērniem ar kustību un redzes traucējumiem:

    • iedrošina tos pilnveidot savas spējas
    • piedzīvo panākumu un “es varu” sajūtu
    • apgūt socializēšanās un fiziskas iemaņas

 

Autisms un Aspergera sindroms

Sadarbībā ar Rovaniemi Universitāti, Lappset veica pētījumu 15 bērniem ar autismu vai Aspergera sindromu. Mērķis bija izpētīt bērnu emocijas (pārliecību par saviem spēkiem, panākuma sajūtu), sociālās iemaņas (komandas darbs, sadarbība) un uzvedību. Pētījums notika vienā no Lappset rotaļu laukumiem bērniem ar īpašām vajadzībām. Rotaļas uzlaboja komandas darbu un jo īpaši socializēšanās iemaņas, uzlabojās arī fiziskās iemaņas.

Mācību problēmas

Problēmas mācīties ļoti bieži ir saistītas ar fiziskām problēmām. Rotaļu laukums sniedz iespēju visiem bērniem darboties kopā un katram rast savām spējām piemērotus izaicinājumus, lai pēc tam varētu izjust sasniegumu sajūtu.

Vai Jūs zinājāt?…

Lappset rotaļu ierīces ir apzīmētas ar motorikas un pieejamības simboliem, tādejādi ir iespējams izvērtēt, kādas iemaņas katra no iekārtām attīsta visvairāk.